Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

Ephemeral
21:29
7440 5bad
Reposted fromNicinic Nicinic viatoniewszystko toniewszystko
Ephemeral
21:25
/n. oszvald.
21:11
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viatoniewszystko toniewszystko
Ephemeral
20:55
4131 4736
Reposted frommrrru mrrru viatoniewszystko toniewszystko

June 07 2015

12:00

May 31 2015

12:00

May 24 2015

12:00

May 17 2015

12:00

May 10 2015

12:00

May 05 2015

Ephemeral
14:12
5080 62d2
Reposted fromadejsza adejsza viaverena-i-p verena-i-p

May 03 2015

12:00

April 26 2015

12:00

April 19 2015

12:00

April 17 2015

Ephemeral
15:26
 Depresja to rozpacz, ale pomnożona przez tysiąc.  Ludzie, którzy tracą kogoś bliskiego, zwykle mają depresję reaktywną – związaną z sytuacją. Depresja endogenna, którą miałem, bywa podobna; to jest jakby przeżywanie żałoby po sobie samym. Poczucie, że jesteś zatruty sam sobą. Ale depresja jest również chorobą fizyczną. Jakbyś miał grypę, gorączkę, a każda szczelina świata była wypełniona czarnym myśleniem i rozpaczą – nie ma ucieczki. Poczucie, jakby było się więzionym w klatce samego siebie.  W lżejszych depresjach, kiedy jeszcze są resztki energii, ludzie ratują się, szukając maniacko jakichś przyjemności, znieczulenia. 
— Tomasz Jastrun
Reposted fromkyte kyte viainsanedreamer insanedreamer

April 07 2015

10:17
4812 e9f3
Reposted fromkniepuder kniepuder via666th 666th
10:14

April 06 2015

Ephemeral
13:42
9830 6e3a
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaserda serda
13:39
6307 db62 500
Reposted frombaboooshka baboooshka viainsanedreamer insanedreamer

April 05 2015

12:00

April 04 2015

09:11
5608 d95f

antipahtico:

Lillian Gish

Reposted frombaboooshka baboooshka viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl